انتقادات و پیشنهادات

شما عزیزان میتوانید انتقاد یا پیشنهاد خود را به ایمیل pishnahad@bamboujar.ir ارسال نمایید

همچنین میتوانید شکایات خود را به آدرس shekayat@bamboujar.ir ارسال نمایید