انتقادات و پیشنهادات

شما عزیزان میتوانید پیشنهاد یا انتقاد خود را به ایمیل pishnahad@bamboujar.ir ارسال نمایید

و یا میتوانید شکایات خود را به آدرس shekayat@bamboujar.ir ارسال نمایید

همچنین میتوانید با شماره 01154623160 تماس حاصل بفرمایید