بامبو در مازندران

بامبو در استان مازندران به خصوص در غرب استان در شهرستان عباس آباد از سال 1370 توسط استاد زنده یاد مهرداد ملاحسینی در مزرعه ای چند هکتاری کاشته شد و سالها بعد با تقسماتی که در این مزرعه خانوادگی صورت گرفت قسمت زیر کشت بامبو به مجموعه بامبوجار تعلق گرفت تا بدین صورت یکی از مرغوب ترین نژاد های بامبو موجود در کشور در این مزرعه پرورش یابد .

بامبو در ایران
یکی از مرغوب ترین نژاد های بامبو ایران در مزرعه بامبو جار در شهرستان عباس آباد ( استان مازندران)

در این مزرعه نژاد بامبو سبز آفریقایی ( African green bamboo) و تقریبا به مساحتی حدود 1500 متر مربع زیر کشت قرار دارد که با توجه به مراقبت هایی که از آن میگردد از کیفیت خوبی برخوردار است .

همچنین در این مزرعه نژاد های Black Bambooبلک بامبو ( بامبو بامجانی) , خیزران ایرانی و بامبو لاکپشتی نیز کشت میگردد.

بامبو بادمجانی (مزرعه بامبوجار در ایران غرب مازندران شهرستان عباس آباد)

مجموعه بامبوجار شامل مزرعه کشت, کارگاه صنایع دستی, فروشکاه صنایع دستی, کارگاه تولید محصولات غذایی وابسته به بامبو و همچنین فروشکاه اینترنتی می باشد.

در کارگاه صنایع دستی بامبوجار انواع ظروف, دکوراسیون منزل و اکسسوری طراحی و ساخته می شود.

گالری بامبوجار در ایران , مازندران, شهرستان عباس آباد , ابتدای جاده کلاردشت واقع شده است