• بطری مدل بامبو کد1 BBa4LC
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  8%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : بامبو, شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, پوست درخت نخل (پالم), چوب جنگلی, خرمهره
  • رنگ : گندمی
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل تهمورث کد Bt1LTaC1
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  5%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : شیری
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آناهیتا کد4 BAn4LC
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, موی دم گاو بافته شده
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آناهیتا کد3 BAn4LC
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, موی دم گاو بافته شده
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آناهیتا کد2 BAn4LC
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  18%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آناهیتا کد1 BAn4LC
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آویسا کد2 Bt3LAviC
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده, نوار پارچه ای دست بافت
  • رنگ : گندمی-نوار زرشکی
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل سپنتا کد2 Bt3LSeC
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده, نوار پارچه ای دست بافت
  • رنگ : گندمی
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل پیلک کد2 Bt2.5LPilC
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  9%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی
  • رنگ : گندمی
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آمیتیس کد2 Bt2.5LAmC
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  9%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری 2.5 لیتری آرتیمیس Bt2.51LArtC2
  ۲۹۲,۵۰۰ تومان
  10%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده, نوار پارچه ای دست بافت
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آرتیمس کد1 Bt1LArtC1
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : گندمی
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, نوار پارچه ای دست بافت
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل کاوه کد1 Bt1LKaC
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : قهوه ای
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پوست درخت نخل (پالم), خرمهره, مهره چوبی
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل مهرداد کد1 Bt1LMeC
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : قهوه ای
  • جنس بدنه : شیشه
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پوست درخت نخل (پالم), خرمهره, مهره چوبی
  بیشتر +
 • بطری مدل آرشام کد Bt1LArC1
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : خاکستری روشن
  • جنس بدنه : شیشه
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل کوروش کد Bt1LKuC2
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  5%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : خاکستری
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : موی دم گاو بافته شده
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +