• ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • ابعاد : 63X45X3
  • جنس پارچه : کنف
  • جنس زمینه : ورقه پاپیروس
  • تکنیک نقاشی : نقاشی رو پاپیروس
  بیشتر +
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : گندمی
  • ابعاد : 35X40X3
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • جنس پارچه : کنف
  بیشتر +
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : گندمی
  • ابعاد : 35X40X3, 43X40X3
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • جنس پارچه : کنف
  بیشتر +
 • ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • گام رنگی : کرم قهوه ای – پاییی
  • نقاش اثر : پیمان جاری
  • تکنیک نقاشی : رنگ و روغن
  • نوع قاب : بامبو
  • ابعاد : 60X90X10
  • جنس زمینه : بوم نقاشی
  • نوع لامپ : LED
  بیشتر +
 • ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • گام رنگی : سبز- بهاری
  • نقاش اثر : پیمان جاری
  • تکنیک نقاشی : رنگ و روغن
  • نوع قاب : بامبو
  • ابعاد : 60X80X10
  • جنس زمینه : بوم نقاشی
  • نوع لامپ : LED
  بیشتر +
 • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • گام رنگی : کرم قهوه ای – پاییی
  • نقاش اثر : پیمان جاری
  • تکنیک نقاشی : رنگ و روغن
  • نوع قاب : بامبو
  • ابعاد : 60X90X10
  • جنس زمینه : بوم نقاشی
  • نوع لامپ : LED
  بیشتر +
 • ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • گام رنگی : کرم قهوه ای – پاییی
  • نقاش اثر : پیمان جاری
  • تکنیک نقاشی : رنگ و روغن
  • نوع قاب : بامبو
  • ابعاد : 60X80X10
  • جنس زمینه : بوم نقاشی
  • نوع لامپ : LED
  بیشتر +
 • ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • گام رنگی : سبز- بهاری
  • نقاش اثر : پیمان جاری
  • تکنیک نقاشی : رنگ و روغن
  • نوع قاب : بامبو
  • ابعاد : 100X70X10
  • جنس زمینه : بوم نقاشی
  بیشتر +