• ساعت ایرانباستان کد 1 SaIrBaDaC
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  18%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : گندمی
  • تزینات : موی دم گاو بافته شده
  بیشتر +
 • ساعت ایرانباستان کد2 SaIrBaJaZaC
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  10%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : گندمی
  • تزینات : موی دم گاو بافته شده
  بیشتر +
 • جاشمعی مدل لنگا کد JashLaC5
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, چوب جنگلی, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • جنس بدنه : شیشه
  بیشتر +
 • جاشمعی مدل لنگا کد4 JashLaC
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, چوب جنگلی, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • جنس بدنه : شیشه
  بیشتر +
 • جاشمعی مدل لنگا کد3 JashLaC
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, چوب جنگلی, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • جنس بدنه : شیشه
  بیشتر +
 • جاشمعی مدل لنگا کد2 JashLaC
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, چوب جنگلی, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • جنس بدنه : شیشه
  بیشتر +
 • جاشمعی مدل لافن کد JashLaC1
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, چوب جنگلی, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • جنس بدنه : شیشه
  بیشتر +
 • کوزه و بامبو کد KzBa20C1
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  11%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : سفال
  • ارتفاع کوزه : 25 سانتیمتر
  • اندازه بامبو : 50 سانتیمتر
  بیشتر +
 • زنگوله متوسط مدل لافن کد ZaMLaC1
  ۸۹,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : مشکی طلایی
  • جنس بدنه : فلز
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, بامبو, خرمهره, مهره چوبی
  • ابعاد : 6X9X24
  بیشتر +
 • بطری مدل آناهیتا کد3 BAn4LC
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, موی دم گاو بافته شده
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آناهیتا کد2 BAn4LC
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  18%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آناهیتا کد1 BAn4LC
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  18%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده
  • رنگ : گندمی -خاکستری
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل آویسا کد2 Bt3LAviC
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  6%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی, موی دم گاو بافته شده, نوار پارچه ای دست بافت
  • رنگ : گندمی-نوار زرشکی
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل پیلک کد2 Bt2.5LPilC
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  9%
  ویژگی‌های محصول
  • جنس بدنه : شیشه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, مهره چوبی
  • رنگ : گندمی
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  بیشتر +
 • بطری مدل هخامنش کد2 BHa0.5LC
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  8%
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : گندمی-مسی
  • جنس بدنه : شیشه
  • نوع درب : بامبو, چوب پنبه
  • تزینات : الیاف طبیعی بافته شده, پاپیروس, خرمهره, موی دم گاو بافته شده, ورقه مس
  بیشتر +
 • ساعت ایرانباستان کد5 SaIrBaFaC
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی‌های محصول
  • رنگ : گندمی
  بیشتر +